آتش سوزی در کارگاه پرده سازی

نیما نجف زاده ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

عصر دیروز رخ داد ؛ آتش سوزی در کارگاه لوازم پرده در محله خین عرب مشهد


نظری وجود ندارد!