بازدید اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس از حاشیه شهر مشهد

محمدحسن صلواتی ۱۳۹۶/۰۴/۰۹

⭕️ اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس و استاندار خراسان رضوی صبح امروز از حاشیه شهر مشهد و پروژه احیاء کشف‌رود بازدید به عمل آوردند.


نظری وجود ندارد!