انفجار منزل مسکونی در خیابان وحید مشهد

سعید گلی ۱۳۹۶/۰۴/۱۰
انفجار چاه در یک واحد مسکونی در خیابان وحید مشهد منجر به کشته و مجروح شدن چند نفر شد.

نظری وجود ندارد!