امحاء بیش از پانزده تن انواع مواد مخدر در مشهد

نیما نجف زاده ۱۳۹۶/۰۴/۱۴

همزمان با سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر صبح امروز چهارشنبه 14 تیر پانزده تن و 800 کیلوگرم انواع مخدر امحاء شد.


نظری وجود ندارد!