شناسایی هویت سردار شهید رفیعی پس از 34 سال

نیما نجف زاده ۱۳۹۶/۰۴/۱۸

س از 34 سال از طریق آزمایش دی.ان.ای مشخص شد پیکر یکی از دو شهید گمنام مدفون در دانشگاه فردوسی مشهد متعلق به سردار شهید ابوالفضل رفیعی است. با شناسایی پیکر شهید خانواده این شهید روز یک شنبه برای اولین بار بر سر مزار این شهید حاضر شدند.


نظری وجود ندارد!