آئین شکرانه «خدمت، عزت و اقتدار» در صحن جامع رضوی


نظری وجود ندارد!